top of page

NOZOMI je autorskou tvorbou dvou architektů a truhlářské dílny. Ostrý start ke hvězdám to je Moon Collection, která byla poprvé představena na Designbloku 22. 5let 5měsíců 5dní, tak dlouho trvala vesmírná mise japonské sondy nozomi nebo-li naděje.

O tom, že veškeré naše poznání začíná zkušeností, není vůbec pochyb, neboť čím by jinak měla být probouzena k činnosti poznávací mohutnost, kdyby se tak nedělo díky předmětům, které podněcují naše smysly a samy částečně vyvolávají představy, částečně uvádějí do pohybu činnost našeho rozvažování, aby tyto představy srovnávalo, spojovalo nebo rozdělovalo, a tak zpracovávalo hrubou látku smyslových dojmů v poznání předmětů, které nazýváme zkušeností?

Immanuel Kant

…každá estetická stopa, každý otisk objektu rozehrává jeho absenci. Smyslové věci jsou elegiemi mizejícím objektům.
                                                                                                                                                                                               Timothy Morton

NO.5 a Mars jsou spolu, sdílejí atmosféru a magnetické pole. Nozomi je však superterestriální plavidlo, jehož existence má za cíl zkoumat a překládat termofyzikální a dynamické vlastnosti blízkých planet. Nozomi reziduje naši sluneční soustavu. Jejím posláním je objevit galaxii a svým designem formálně doplnit universum tvarů, rozzářit každý prostor a dát mu váhu, jež mu náleží. Ne každý ví, že NOZOMI byla vyslána na utopickou výpravu jejíž cíl byl neslučitelný s jejím vlastním přežitím. Kdoví, co by se stalo, kdyby bezhlavě následovala pokyny řídící jednotky, možná by se nikdy nedostala zpět na planetu Zemi celá. Změnit směr či cíl, způsob či přístup přepravování, technologii nebo techniku bylo pro její prosperitu v budoucnosti naprosto nevyhnutelné. Díky tomuto rozhodnutí není její existence podmíněná bezhlavou, nekonečnou extrakcí propriet za jistým ziskem pro společnost. Nyní je její extrakce udržitelná dlouhodobě, vykazuje ctnosti rovnováhy, tvarosloví dobra, vnitřní pocit klidu, uspokojující pocit ze zásadovosti. Stojí za ní uvědomělost vzájemné propojenosti - okolnosti štěstí hodné zachování a pěstované každým upřímným člověkem, který cítí jejich důležitost.
NOZOMI tedy nese informaci o významu cesty a cílu. Cesta v tomto případě není jen prostředek, pouhé putování za pevným účelem, ale také stezka plná objevování a nových závěrů. Universum se tak stal pro NOZOMI bezpečným prostorem, zahradou bez tíže, květnatou a krystalickou mřížkou nerostů, vzácných hornin a materiálií, kde je vše, co je rozpoznané důmyslně rozprostřené na nekonečnou platformu vědění. A jak ve Vesmíru, tak i na Zemi je možné zahlédnout design NO.5 otisknutý v preciznosti mramoru, jehož povrch je soustavnou a soustředěnou péčí vynesen do tak vysokých kvalit, že je schopen, stejně tak jako zrcadlo, reflektovat krásy tohoto světa.

Máme show.room, jmenuje se [foyer] , najdete ho uprostřed uličky vnitroblocku v pražských Holešovicích. 

bottom of page